Hydroizolace zdiva

Hydroizolace zdiva

Chemická hydroziolace

Příčin vlhkého zdiva může být mnoho.Ve většině případů to však bývá vzlínání vlhkosti způsobené nedostatečnou,dosluhující nebo žádnou izolací.Proto vám nabízíme chemickou hydroizolaci zdiva,která dokonale zamezí pronikání vlhkosti do stěn.Aktivní složky přípravků pronikají hluboko do zdiva,kde hydrofobizují vodivé kapiláry a vytváří dlouhodobě fungující "bariéru" proti vzlínající vlhkosti.

Tlaková injektáž 

Je vhodná pro veškeré druhy zdiva,které neobsahují větší dutiny či trhliny. Umístění vrtů se řídí podle druhu a stavu zdiva. Průměr vrtu je 13 mm. Osová vzdálenost je zpravidla 10–15 cm. Otvory lze vyvrtat buď vodorovně nebo pod úhlem do 15°.Vrty se provádějí s hloubkou o cca. 5 cm menší než je tloušťka zdiva.Poté se do otvorů instalují injektážní pakry a následně se aplikuje hydroizolační roztok pod tlakem cca.10 - 20 barů.Na 1m2 zdiva je spotřeba 20 litrů roztoku.

Beztlaková injektáž

Rychlý a účinný systém sanace vlhkého zdiva zhotovením nové izolace za pomoci injektážního krému.Tato technologije je velice vhodná na veškeré zdivo především na staré které obsahuje dutiny a trhliny.Krém se plní do vyvrtaných otvorů o průměru 12 - 22 mm /závisí na vlhkosti zdiva a na použítém krému/ .Otvory jsou od sebe vzdáleny 10-15 cm a jsou plněny  1 - 2 krát,v závislosti na použitém přípravku a nasákavosti zdiva.

Napište nám

Opište následující kód: b9641

Položky označené (*) jsou povinné!