Obory naší činnosti a nabízené služby

Hydroizolace zdiva

Hydroizolace zdiva

Příčin vlhkého zdiva může být mnoho.Ve většině případů to však bývá vzlínání vlhkosti způsobené nedostatečnou,dosluhující nebo žádnou izolací.Proto vám nabízíme chemickou hydroizolaci zdiva,která dokonale zamezí pronikání vlhkosti do stěn.Aktivní složky přípravků pronikají hluboko do zdiva,kde hydrofobizují vodivé kapiláry a vytváří dlouhodobě fungující "bariéru" proti vzlínající vlhkosti.

Vysoušení zdiva

Vysoušení zdiva

Zdivo, u kterého došlo k jeho promočení, lze vysušit mnoha způsoby. Ty se od sebe liší potřebou použití vhodných technických zařízení a také dobou, potřebnou k dosažení požadovaného stavu.

Měření úniku tepla termokamerou

Měření úniku tepla termokamerou

Pomocí termokamery zjistíme netěsnosti a místa,kde vám teplo nejvíce uniká nebo kde dochází k prochladnutí materiálů.Díky barevné vizualizaci teplotních polí lze odhalit problémové oblasti.Snadno zjistíme i tepelné mosty / konstrukční poruchy budov které se projevují výrazným nárůstem povrchové teploty budov.

Likvidace plísní

Plísně

Vyskytují se v interiérech budov stále častěji. Mohou být příčinou závažných zdravotních potíží.
Druhů plísní a příčin jejích výskytu je celá řada.

Postup – půjdu, něco koupím, nastříkám a budu mít pokoj, pomůže většinou pouze na chvíli. 

Mikrovlnná technologie

Mikrovlnné vysoušení

Technologie mikrovlnného vysoušení stavebních materiálů a likvidace dřevokazných škůdců pracuje na stejném principu, jako běžně používané mikrovlnné trouby. Vysílané zážení o frekvenci 2,45GHz proniká většinou stavebních materiálů a rychle ohřívá vodu, kterou obsahují. Nejvyšší teploty jsou zpravidla uvnitř.

Dezinfekce, dezinsekce, deratizace

Deratizace

Nabízíme služby v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Dezinfekce - průmyslových prostorů, domů, bytů, archívů a dalších dle požadavku.

Derinsekce - preventivní i represivní zásahy. Likvidace nežádoucího hmyzu ( vosy, sršni, mouchy, mravenci, švábi, blechy....)

Deratizace - plošné i ohniskové hubení škodlivých a obtěžujících hlodavců.