Informace o firmě

Naše firma se specializuje na tyto obory činnosti:

 

  • preventivní ošetření veškerých dřevěnných konstrukcí
  • likvidaci škůdců dřeva ( hmyz, houby ), za použitím vysokotlaké injektáže a mikrovlnné technologie
  • hydroizolace vlhkého zdiva chemickou injektáží 
  • mikrovlnné vysoušení stavebních materiálů
  • likvidace plísní a prevence proti nim
  • měření vnitřního prostředí, konzultace, posouzení
  • povádíme odborné služby v oblasti - dezinfekce, dezinsekce, deratizace