a škůdce nemá šanci ...

 

 

Mikrovlnná technologie

 

Princip metody 

Technologie mikrovlnného vysoušení stavebních materiálů a likvidace dřevokazných škůdců pracuje na stejném principu, jako běžně používané mikrovlnné trouby. Vysílané zážení o frekvenci 2,45GHz proniká většinou stavebních materiálů a rychle ohřívá vodu, kterou obsahují. Nejvyšší teploty jsou zpravidla uvnitř.

 

 

Mikrovlnné vysoušení vlhkého zdiva.  

 

Vlhké zdivo lze vysoušet několika způsoby.

1. Přirozené vysoušení. Tato metoda je ekonomicky nejvýhodnější. Nevyžaduje žádné specielní vybavení. Vysýchání probíhá přirozenou cestou dlohou dobu. U tl.450mm se jedná o dobu cca 1,5 roku.

2. Vysoušení teplem, sálavé vysoušení. Zdivo je ohříváno pomocí různých tepelných zařízení. Ohřev probíhá postupně od vnější strany. Musí být doplněno dodatečným odvodem vlhkosti – nuceným větrání.. Podle intenzity výkonu lze zkrátit dobu vysoušení až na 1/3.

3. Kondenzační vysoušení. Jedná se o velmi rozšířený postup. Provádí se pomocí jednoúčelových zařízení. Proces vysoušení probíhá, stejně jako u předchozích způsobů, od vnější strany do hlobky masivu zdiva.

4. Mikrovlnné vysoušení. Působením mikrovln dochází k cílenému ohřevu zdroje vlhkosti – molekul vody. Na rozdíl od ostatních technologií, které působí povrchově, zde dochází k nejvyššímu ohřevu uvnitř. Nárůstem přetlaku je voda vytlačována na povrch. Mikrovlnnou technologií je možné zkrátit dobu vysoušení z řádů měsíců na 1-3 týdny.

 

 

 

 

 

Mikrovlnná likvidace biotických škůdců.

 

Živé organismy (dřevokazný hmyz, dřevokazné houby) obsahují velké množství vody. Působením mikrovlnného zážení dochází snadno k jejích rychlému ohřevu a v důsledku toho k následnému odumření. Využití je rozsáhlé. Od likvidace dřevokazného hmyzu ve střešních konstrukcích, přes ošetření napadeného nábytku, až po likvidaci nejobávanějšího škůdce – dřevomorky domácí. Vždy se však jedná pouze o likvidaci škůdců. Ne o prevenci před opětovným napadením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2021, spuni.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css validní