GDPR - ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení návštěvníci tohoto webu, nesbíráme o Vás žádné zbytečné údaje, nechceme od Vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje, které zde najdete o mně slouží výhradně k tomu, aby jste mně mohli kontaktovat za účelem servisu, opravy, objednávky nebo schůzky. (Neslouží k tomu, že si je zkopírujete a budete mněvolat, psát a nabízet zboží, služby a tak podobně). Chováme se k sobě ohleduplně. Já považuji osobní údaje za cenné informace a podle toho s nimi také nakládám.

Správcem Vašich osobních údajů je S.P.UNI s.r.o. 

Účely zpracování 

Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:
Vyřízení objednávky, případné reklamace a vytvoření kopie nákupního dokladu
Dále pro marketingové akce a pro účely cílení nabídek

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom Vám mohli nabídnout kvalitní zboží, včastné dodání a služby na míru.

 • Jméno, příjmení, oslovení
 • Adresa pro zřízení služby, zajištění servisu a zasílání objednaného zboží
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nikomu třetímu nepředávám ani neprodávám.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování:

 • Vyřízení objednávky: nejdéle 36 měsíců od vystavení daňového dokladu
 • Vyřízení reklamace: nejdéle 12 měsíců od ukončení reklamačního řízení
 • Uchování historie nákupů pro účely nabídek: nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
 • Zřízení služby, zajištění servisu: nejdéle 48 měsíců od ukončení poskytování služby

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládám. 
Na úředně ověřenou písemnou žádost Vám zašlu, jaká data o Vás mám, opravím Vaše osobních údaje, vymaži osobní údaje - pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána a nebude to v rozporu z nařízením Finanční správy, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení , cizinecké nebo státní bezpečnosti. 

Odkazy na legislativu

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

 1. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 2. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017
 3. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017