a škůdce nemá šanci ...

 

21.06. 20

Vyskytují se v interiérech budov stále častěji. Mohou být příčinou závažných zdravotních potíží.
Druhů plísní a příčin jejích výskytu je celá řada.

Postup – půjdu, něco koupím, nastříkám a budu mít pokoj, pomůže většinou pouze na chvíli. 

Na základě dlouholetých zkušeností jsme schopni nejen plíseň „zabít“, ale především zjistit příčinu a vypracovat návrh na její odstranění.  

 

     

 

 

Dezinfekce - likvidace plísní v archívech a muzeích

            

 

 
© 2021, spuni.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css validní