a škůdce nemá šanci ...

 

Jedná se o bezkontaktní způsob měření 

Pomocí termokamery zjistíme netěsnosti a místa,kde vám teplo nejvíce uniká nebo kde dochází k prochladnutí materiálů.Díky barevné vizualizaci teplotních polí lze odhalit problémové oblasti.Snadno zjistíme i tepelné mosty / konstrukční poruchy budov které se projevují výrazným nárůstem povrchové teploty budov /.

 

Rozsah použití:       - kontrola kvality stavebních prací 

                             - kontrola plastových a dřevěných oken

                             - kontrola těsnosti oken

                             - kontrola zateplení

                             - kontrola dodatečných izolací 

 

 

 Ukázka použití termokamery při mikrovlnném vysoušení

 

 
© 2021, spuni.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css validní